Yaşadığımız Yer Mutluluğumuzda Ne Kadar Etkili?

 Yaşadığımız Yer Mutluluğumuzda Ne Kadar Etkili?

Mutluluğun tanımı ve anlamı insanın nerede yaşadığıyla birlikte değişiklik gösteriyor. Batı idealine göre mutluluk, ben merkezli olmaya ve büyük heyecanlar yaşamaya odaklanıyor. Bu ideal, olumlu sonuçlar elde etmek için kişisel değerliliği önde tutan, sıkı çalışmayı ve mutluluğu kişisel bir başarı olarak gören eski bir dünya görüşü ile oldukça tutarlı.

Fakat yazarlar ve uzmanlar Batı merkezli mutluluk ölçütünün evrensel olmadığını düşünüyor. Batı’da mutluluk insanın bağımsız olmasına göre değerlendirilirken, Doğu’da mutluluk karşılıklı bağlılılık olarak değerlendiriliyor. Doğu Asya’nın bu konudaki dünya görüşü, insanın mutluluğunun sosyal ilişkilerdeki pozisyona ve yakınlığa bağlı olduğunu söylüyor. Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülük gibi Doğu ideolojileri de uyum ve dengeye önem vererek her şeyin birbirine bağlı olduğunu vurguluyor.

Yazarlar, 15,368 katılımcıyla hangi mutluluk testinin en etkili olacağını ölçmeyi hedefleyen bir çalışma yaptı. Testler ikiye ayrılıyordu. Batı’da yapılan ‘Öznel Mutluluk Ölçeği’ ve Doğu’da yapılan ‘Karşılıklı Mutluluk Ölçeği’. Bu çalışma 63 ülkede yapıldı.

Batı ölçütü olan ‘Öznel Mutluluk Ölçeği’nin ; Belçika, Danimarka, İngiltere gibi Batı ülkelerinde mutluluğu ölçmede en güvenilir yöntem olduğu kanıtlandı.  Fakat Doğu ülkelerinde bu ölçüt etkili olmadı. Doğu ölçütü olan ‘Karşılıklı Mutluluk Ölçeği’ Japonya, Kore gibi ülkelerde en güvenilir yöntem seçilirken bu sefer de Batı ülkelerinde etkili olamadı. Araştırmacılar bunun ekonomik gelişme, kültürel farklılıklar gibi faktörlerle ilişkilendirirken oldukça zorlandı.

Şaşırtıcı bir biçimde Amerika’da bu iki testin de güvenilirlik oranı fazlaydı. Doğu kültüründen çok farklı olmasına rağmen mutluluk ölçütünde Amerika’daki insanların, Doğu’daki insanlarınkine yakın düşünmesi araştırmacıların ilgisini çekti.

Afrika, Orta Doğu gibi Budist, Hristiyan ve Protestan geleneklerine sahip olmayan bu ülkelerde ise her iki test de mutluluğun ölçütü için güvenilir olmadı. Araştırmacılar bu ülkeler için ayrı bir mutluluk ölçütü olan testler olması gerektiğini vurguladı.

Bu mutluluk çalışmaları, insanların günlük hayatı nasıl deneyimlediklerine dair en geniş kapsamlı araştırmalardan yayınlanan ilk sonuçlar ve hala devam etmekte..

 

Kaynak: How you measure happiness depends on where you live

İlginizi Çekebilir

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.