Etiketler : LisaMiller

Hücre Zarı Proteinleri 3D Görüntülendi

Ulusal Senkrotron Işık Kaynağı-II (NSLS-II) -ABD Enerji Bakanlığı (DOE)’nın Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda DOE Billim Ofisi Kullanıcı Tesisi- araştırmacılarının da içinde bulunduğu bir