Sinestezi: Renkleri Duymak, Kelimeleri Tatmak

 Sinestezi: Renkleri Duymak, Kelimeleri Tatmak

Sinestezi, nörolojik bir bozukluk gibi görünse de normal bir beyin fonksiyonudur. Bebekler tam bir sinesteziktir ancak zamanla duyulardaki algılama “öğrenme” ile yerine oturur.

Sinestezi, bir modalite(uyaranın enerji ve bu enerji türüne duyarlı reseptör tipi ile belirlenen, genel bir uyaran sınıfıdır.) aracılığıyla sunulan uyaranların, ilişkisiz bir modalitede hisleri kendiliğinden uyandıracakları algısal bir deneyimdir. Durum, duyusal bölgeler arasındaki artan iletişimden kaynaklanır ve zamanla istemsiz, otomatik ve sabit olmaya başlar. İlaçlar, duyusal yoksunluk ya da beyin hasarına tepki olarak sinestezi oluşabilirken, araştırmalar genel popülasyonun kabaca% 4’ünü oluşturan kalıtsal varyantlara odaklanmıştır. Sinestezi üzerine yapılan genetik araştırmalar fenomenin heterojen ve poligenetik olduğunu göstermektedir, ancak yine de, sinestezinin seçici bir avantaj sağlayıp sağlamadığı ya da sadece başka bir yararlı seçilmiş özelliğin bir yan ürünü olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Sinestezinin genetik temelini ortaya çıkarmada kaydedilen ilerlemeler, popülasyonda neden sinestezinin korunmuş olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır.

Sinestezi, bir modaliteye sunulan duyusal bir uyaranın ek modalitelerde eşzamanlı duyumları ortaya çıkardığı popülasyonun% 2 ila% 4’ünde mevcut olan bir durumdur. Sinestezi kuramsal olarak herhangi bir iki duyuyu bağlayabilir, ancak araştırmalar, işitsel tonların ve akromatik (renksiz) sayıların canlı ve algısal olarak göze çarpan renkler ürettiği en yaygın varyantlardan ikisine odaklanmıştır. Bu uyarılmış renklerin özgüllüğü, belirli bir bireyde zaman içinde sabit kalır fakat aynı ton veya grafik, farklı insanlarda aynı rengi uyandırmaz.

Sinesteziye, bilim insanları yaklaşık 200 yıldır ilgi duymaktadır, ve ailesel bağlantı analizleri güçlü bir genetik bileşen gösterirken, söz konusu kesin genler ve sinestezi niçin popülasyonda korunmuş olmasının sebepleri çözümsüz gizemler olarak kalmaktadır.

BENZER YAZI : BELLEĞİN ÇALIŞMA KAPASİTESİNİ ARTTIRAN YAZI TİPİ GELİŞTİRİLDİ.

Nature Neuroscience / Duyumsal Düşünce (Sinestezi)/Dr. Sultan Tarlacı

Journals Plos|Bıology / Survival of the Synesthesia Gene: Why Do People Hear Colors and Taste Words?

[zombify_post]

Oksijen Dergi

İlginizi Çekebilir

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.