Sıfır Emisyon Hidrojen Uçakları

 Sıfır Emisyon Hidrojen Uçakları

Günümüzde küresel ısınmayla birlikte karbon emisyonu çağımızın önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Küresel ısınma ile mücadele edebilmek için dünyanın birçok yerindeki bilim insanları farklı alternatif sıfır emisyon enerji yöntemleri üzerine çalışmaktadır. Durum böyle iken havacılık sektörü de bu araştırmalarda önemli bir noktada yer almaktadır. 2018 verilerine göre havacılık sektörünün karbon dioksit salınımı 918 milyon tondur ve bu bütün salınımın %2,8’ine tekabül etmektedir. Ayrıca, havacılık sektöründeki karbon dioksit salınımının 2050 yılına kadar 3 katına çıkacağı öngörülmektedir.

Bu noktada karşımıza potansiyel bir alternatif olarak hidrojen çıkmaktadır. Hidrojen enerjisi havacılık sektörünü sıfır emisyona götürecek yolda büyük bir potansiyele sahiptir. Fakat bu noktada hidrojenin üretim metodunun önemli olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Günümüzde üretilen hidrojenin büyük çoğunluğu fosil yakıtlar ile üretilmektedir, bu durumda daha çevreci bir yakıttan söz etmek mümkün değildir. Burada kullanılması gereken hidrojen yeşil hidrojen diye tabir edilen ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojen olmalıdır.

Hidrojen enerjisi normal motorun aksine hareket eden parçaları olmayan yakıt hücreleri ile elektriğe çevrilmekte ve bu şekilde kullanılma imkânı sağlamaktadır. Hidrojenle çalışan arabalar için de çalışmalar olmuş hatta bazı firmalar hidrojen modelli araçlar çıkarmış olsa da günümüzdeki hidrojen teknolojisindeki eksiklik nedeniyle yeterince başarılı olamamış onların yerini günümüzde giderek popülerleşen elektrikli araçlar almıştır. Fakat havacılık sektöründe durum daha farklı çünkü hidrojen havacılıktaki yakıt ağırlığı problemine de çözüm olabilecek bir durumdadır. Hidrojen, jet yakına göre 3 kat fazla spesifik enerjiye sahiptir. Tabi bunun yanında kendine has problemleri ile gelmektedir. Özellikle havacılık için önemli olacak hidrojenin depolanması, temini ve güvenliği konusundaki endişeler devam etse de bu konudaki çalışmalar giderek hızlanmaktadır. Çalışmalardaki öncülerden biri de en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, ZeroE projesi ile sıfır emisyonlu hidrojen uçakları için çalışmalarına devam etmekte ve farklı tasarımlar üzerindeki çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların ne kadar başarılı olacağını hep birlikte ilerleyen yıllarda göreceğiz.

 

Kaynaklar:

Raif Öztürk

İlginizi Çekebilir

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.