Kan Grubunuzun Covid-19 Riskini Ve Ciddiyetini Değiştirebileceğine Dair Daha Fazla Kanıt Edinildi

 Kan Grubunuzun Covid-19 Riskini Ve Ciddiyetini Değiştirebileceğine Dair Daha Fazla Kanıt Edinildi

Araştırma, 0 kan grubuna sahip olan kişilerin bu pandemi sırasında hafif bir avantaja sahip olabileceği fikri etrafında birleşiyor.

Bu hafta yayınlanan iki çalışma, 0 kan grubuna sahip olan kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ve enfeksiyon kaparlarsa ciddi şekilde hastalanma olasılıklarının azaldığını öne sürüyor.

Yeni çalışmalardan biri özellikle 0 veya B kan grubuna sahip olan Covid-19 hastalarının, A veya AB kan grubuna sahip olan muadillerine göre yoğun bakım ünitesinde daha az zaman geçirdiğini buldu. Ayrıca ventilasyona ihtiyaç duymaları ve böbrek yetmezliği yaşama olasılıkları daha düşüktü.

Bu yeni bulgular, önceki araştırmada görülen 0 grubu kanla ilgili benzer bulguları yansıtıyor, belirli bir koronavirüs risk faktörünün daha net bir resmini meydana getiriyor.

veya B Kan Grubu Hastalarda Covid-19 Şiddeti Daha Düşüktü 

Her iki yeni çalışma da Blood Advances dergisinde çarşamba günü yayınlandı. Biri şubat ve nisan arasında Vancouver, Kanada’daki hastanelerde 95 kritik derecede rahatsız Covid-19 hastasına baktı.

0 veya B kan grubuna sahip olan hastaların yoğun bakım ünitesinde , A veya AB kan grubuna sahip olanlara göre ortalama 4,5 gün daha az kaldığını buldular. İkinci grup, yoğun bakımda ortalama 13,5 gün kaldı. Ancak araştırmacılar, kan grubu ile her hastanın hastanede toplam kalış süresi arasında herhangi bir bağlantı görmediler.

Bununla birlikte, A veya AB grubu hastalarının %84’üne kıyasla , 0 veya B kan grubuna sahip olan hastaların yalnızca % 61’inin ventilatöre ihtiyaç duyduğunu buldular.

Bu arada, A ve B grubu hastalarının, böbreklerin kandaki toksinleri filtrelemesine yardımcı olan bir prosedür olan diyalize ihtiyaç duyma olasılığı daha yüksekti.

Çalışmanın yazarları, “Bu iki kan grubundaki hastaların ,Covid-19 nedeniyle organ disfonksiyonu veya başarısızlığı riskinin, kan grubu 0 veya B olan kişilere göre artmış olabileceği,” sonucuna vardı.

Haziran ayında yapılan bir çalışmada benzer bir bağlantı bulundu: İtalya ve İspanya’daki 0 kan grubuna sahip hastalar, diğer kan gruplarına sahip hastalara kıyasla koronavirüs riskinin şiddeti (entübasyona veya ek oksijene ihtiyaç duydukları anlamına gelir) %50 azaldı.

0 Kan Grubuna Sahip Olan Kişilerin Enfeksiyona Karşı ‘Duyarlılığı’ Azalmıştır 

İkinci yeni çalışma, 0 kan grubuna sahip olan kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere kıyasla ilk etapta koronavirüse yakalanma riskinin daha düşük olabileceğini buldu.

Ekip, Hollanda’da Şubat ve Temmuz sonu arasında Covid-19 için test edilen yaklaşık yarım milyon insanı inceledi. Test sonucu pozitif çıkan ve kan grubunu bildiren 4.600 kişiden %38.4 ‘ü 0 kan grubuna sahipti.

Yazarlar, “0 kan grubu, duyarlılığın azalmasıyla önemli ölçüde ilişkilidir,” diye yazdı.

Diğer Çalışmalar, Kan Grubu ve Covid-19 Riski Arasında Benzer Bir Bağlantı Buldu 

Genel olarak kan grubunuz, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde A ve B antijenleri adı verilen proteinlerin varlığına veya yokluğuna bağlıdır – ebeveynlerinizden miras kalan genetik bir özelliktir. 0 kanı olan kişilerin antijeni yoktur. Oklahoma Kan Enstitüsü’ne göre, en yaygın kan grubu Amerikalıların yaklaşık %48’inin sahip olduğu  0 kan grubudur .

Kan grubu ve koronavirüs riski ile ilgili yeni çalışmalar, konuyla ilgili önceki çalışmalarla uyumludur. Temmuz ayında yayınlanan bir çalışma 0 kan grubuna sahip olan kişilerin Covid-19 için pozitif olma olasılığının , diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha düşük olduğunu buldu. Nisan ayında yapılan bir çalışmada da (henüz hakem değerlendirmesi yapılmamış olsa da), New York şehrindeki 1.559 koronavirüs hastası arasında beklenenden daha düşük bir oranın 0 kan grubuna sahip olduğu bulundu.

Mart ayında, Çin’in Wuhan ve Shenzhen şehirlerinde iki bin yüzden fazla koronavirüs hastası üzerinde yapılan bir araştırma, 0 kan grubuna sahip olan kişilerin daha düşük enfeksiyon riskine sahip olduğunu buldu.

Ayrıca geçmiş araştırmalar, 0 kan grubuna sahip olan kişilerin  genetik kodunun ,% 80’ini yeni koronavirüs ile paylaşan SARS’a karşı daha az duyarlı olduğunu ileri sürdü. Hong Kong’da 2005 yılında yapılan bir araştırma, SARS ile enfekte olan çoğu kişinin 0 olmayan kan tiplerine sahip olduğunu buldu.

Ancak, Vancouver araştırmasının yazarlarından Mypinder Sekhon, bu artan kanıtlara rağmen bağlantının hala zayıf olduğunu söyledi.

“Bunun yaş ve komorbiditeler gibi diğer ciddiyet faktörlerinin yerine geçeceğini sanmıyorum,” diye ekleyerek CNN’e, “Eğer birinin kan grubu A ise, paniğe başlamanıza gerek yok. Ve eğer kan grubunuz 0 ise, barlara gitmekte özgür değilsiniz.”

 

Kaynak: We Just Got More Evidence Your Blood Type May Change COVID-19 Risk And Severity

Zehra Meryem Bay

İlginizi Çekebilir

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.