Günlük Kafein Alımı Beyin Yapısını Değiştiriyor

 Günlük Kafein Alımı Beyin Yapısını Değiştiriyor

Cerebral Cortex Dergisinde yayınlanan makaleye göre, günde bir fincan kahve içimi beyindeki gri madde miktarını değiştiriyor. Şaşırtıcıdır ki makale yazarları, kafein tüketiminin uyku kalitesi üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını söylediler.

Gri Madde: Beynin en dış katmanını oluşturur ve ‘soma’ olarak bilinen nöronal hücre gövdelerinden oluşur. Beyaz madde ise nöronları birbirine bağlayan ve elektrik sinyallerinin iletildiği bağlantı dallarından oluşur.

Sabah kahvenizin beyninizdeki bu maddeyi etkilemesi fikri kulağa tehlikeli gibi gelse de, araştırmacılar bu değişikliklerin geçici olduğunu ve etkilerini tersine çevirmek için kafeinden 10 gün uzak kalmanın yeterli olacağını belirtiyorlar.

Dr.Carolin Reichert: “Elde ettiğimiz sonuçlara göre demek değildir ki kafeinin insan beyni üzerinde negatif bir etkisi yok. Fakat şunu kanıtlıyor ki günlük kafein tüketimi bilişsel donanımımızı etkiliyor ki bu da kendi içinde daha ilerideki çalışmalara yol açmalı.”

Deneye gelecek olursak, araştırmacılar her biri günde en az bir kahve içen 20 sağlıklı birey üzerinde çalıştılar ve 10 günlük periyot boyunca katılımcılara, her gün 150 miligramlık kafein kapsülleri verdiler. Ayrıca başka kaynaklardan kafein almamaları sağlandı. Bu prosedür bazı katılımcılara plasebo tabletler verilerek bir 10 gün daha uygulandı.

10 günlük blok uygulamanın sonunda, katılımcıların beyinleri uyku halindeki beyin aktivitelerini de incelemek için fMRI cihazı kullanılarak görüntülendi. Sonuçlar göstermiş oldu ki düzenli kafein alımından sonra gri madde miktarı azalırken 10 gün kafein tabletlerinden yoksun kalınca  bu miktar artmıştı.

Bu etkiler, hafıza fonksiyonları ile ilişkili olan beynin temel yapılarından hipokampus, parahipokampus ve fuziform girus’un yer aldığı sağ medial temporal lobunda oldukça belirgindi. Bu değişiklikleri daha iyi analiz edebilmek için katılımcılardan birtakım hafıza çalışmaları yapmaları ayrıca kafein tüketmeden önce daha iyi yaptıkları şeyleri belirlemeleri istendi.

Araştırmacılar biraz şaşırtıcı bir şekilde, uyku sırasındaki yavaş dalga aktivitesinin (SWA) kafeinden veya gri madde miktarından tamamıyla etkilenmediğini de belirttiler. Şaşırtıcıydı çünkü çoğu insan kafein aldıktan sonra uyuma problemi yaşadığını belirtmişti.

Bu sebeple makalenin yazarları düzenli tüketilen kahve ile değişen gri madde miktarı ve SWA arasında bir ilişki bulmayı ummuşlardı. Çalışmalarına göre uyanıklık saatlerinde kafein nöronal aktiviteleri arttırdığı biliniyor. Uyku sırasında SWA bu nöronların günlük eforlarından kurtulmalarına izin veriyor. Bu da bilim insanlarının kafein ile SWA’nın bir şekilde bağlantılı olmalarını varsaymalarının sebebidir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında ise bulgularını analiz ettiklerinde “uyku derinliği ile düzenli alınan kafein ve beynin morfolojik yapısı arasında bir bağlantı oluşmadığı” sonucuna varmışlardır.

Bu çalışmanın önemini özetleyen Reichert  Beyin yapısındaki değişiklik geçici ama kahve içenler ile az ya da hiç içmeyenler arasında yapılan sistematik karşılaştırmaların şu ana kadar eksik olduğunu açıkladı.

 

Kaynak: Daily Caffeine Intake Changes The Structure Of  Your Brain, Study Finds

Simay Bilgen

İlginizi Çekebilir

Cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.