Berna Gunduz

Müonlar: Standart Modele Aykırı Olabilir

Müon, parçacık fiziğinin Standart Modelinde açıklandığı gibi, evrenin en temel yapı taşları olan temel atom altı parçacıklardan biridir. Müonlar elektronlara benzer ancak 207 kat daha ağırdı

Ateşin Kimyası

Ateş, evinizi bir saatten daha kısa sürede yok edebilir ve tüm bir ormanı kül ve yanmış odun yığınına dönüştürebilir. Neredeyse sınırsız yıkı

Gizemli Radyoaktif Element: Einsteinium

“Einsteinium” veya “Aynştaynyum” atom numarası 99 olan periyodik tablonun aktinit serisinde bulunan bir elementtir. Aktinitlerin tamamı radyoaktif elementlerden oluşur. İlk dört element (Ac, Th, Pa, U) hariç doğada bulunmazlar ve nükleer