Ayşenur Gün

COVID-19 Gıda Yoluyla Bulaşabilir Mi?

Bildirilen hiçbir COVID-19 vakası gıda kontaminasyonu ile ilişkilendirilmemiştir. Bulaşma başlıca enfekte kişilerle yakın temastan kaynaklanmaktadır. Gıda işletmelerine ve tüketicilere tavsiye, iyi hijyen